mapa strony   |   kontakt   |


Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

 • Katalogi zbiorów (komputerowe i tradycyjne)
 • Baza danych osobowych czytelników zarejestrowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów przekazywanych do archiwum
 • Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników
 • Dzienniki korespondencyjne
 • Księga kontroli zewnętrznych
 • Plan kontroli wewnętrznej na rok bieżący
 • Rejestr delegacji pracowników
 • Książka środków trwałych
 • Księgi inwentarzowe
 • Książka druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Archiwum zakładowe WBP
Dane zawarte w niektórych rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępnia się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karol Krakowiak
Dokument z dnia: 27.07.2009
Dokument oglądany razy: 3 850
Opublikował: Karol Krakowiak
Publikacja dnia: 27.07.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl