mapa strony   |   kontakt   |


Status prawny

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach jest samorządową instytucją kultury, utrzymywaną z budżetu Województwa Świętokrzyskiego.
Podstawa prawna działania:
  • Statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1991 r. nr 114, poz. 493 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205, poz. 1283)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony (Dz. U. z 1998 r. nr 146, poz. 955)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz. U. z 1999 r. nr 41, poz. 419)
  • Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. z 1996 r. nr 152, poz. 722)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. z 1997 r. nr 29, poz. 161 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. nr 91, poz. 576 z późn. zm.)
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Karol Krakowiak
Dokument z dnia: 27.07.2009
Dokument oglądany razy: 3 811
Opublikował: Karol Krakowiak
Publikacja dnia: 01.09.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl